KURSANMÄLAN – Mastery Training – Dr Yeap

Jag anmäler mig till följande kursdag(ar), markera med kryss:

Course 1. Reasoning & Communication, Teaching of the Four Basic Operations

Boka före 20 juni: 4 790 kr ex moms, därefter 5 290 kr ex moms. Pris per deltagare för två dagar.

Course 2. Problem Solving, Teaching of Fraction & Decimals

Boka före 20 juni: 4 790 kr ex moms, därefter 5 290 kr ex moms. Pris per deltagare för två dagar.

Paketerbjudande fyra dagar: Mastery training med Dr Yeap 16 – 19 september

Paketpris före 20 juni: 8 000 kr ex moms, därefter 10 580 kr ex moms. Pris per deltagare för fyra dagar.

Deltagaruppgifter:

Faktureringsuppgifter

ALLMÄNNA VILLKOR

Anmälan och bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via email eller vår hemsida.  Vi skickar bekräftelse via email senast två veckor före kursstart med närmare information om kursen och vägbeskrivning.
Priser och betalning
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Logi ingår inte i priset, vid behov bokas detta separat av respektive deltagare. Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Betalning ska ske före kursstart.
Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta kursplatsen till annan person.
Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.
Vid inställd kurs äger anmälda personer rätt att boka om till annat kurstillfälle eller få återbetalning av kursavgiften.
Kursdokumentation och kursintyg
Varje deltagare erhåller kursdokumentation och ett kursintyg efter slutförd kurs.
Registrering av personuppgifter
Admera Education ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot deltagarna. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildningen, följa upp och skicka kursdokumentation samt för marknadsföringsändamål. Admera Education säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@admeraeducation.se