Kurser i Singapore Math

Våra kurser är indelade i tre moduler och hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

Stockholm

Modul 1: 14 maj 2019

Modul 2: 16 aug 2019

Modul 3: 2 april 2019

Göteborg

Modul 1: 19 mars 2019 

Modul 2: 20 mars 2019

Modul 3: 24 maj 2019

Malmö

Modul 1: 24 sept 2019

Modul 2: 25 sept 2019

Modul 3: 4 april 2019

Läs mer om våra kurser här