ANMÄLAN –  ONLINEKURS – DR YEAP

Jag anmäler mig till följande kurs:

Online Course 1: For teachers year 1-5

Kursen består av två workshops och riktar sig till pedagoger i åk 1-5

Workshop 1: 19 jan. 2022, kl. 14.00-17.00: Differentiated Instruction for Mixed Ability Learners

Workshop 2: 26 jan. 2022, kl. 14.00-17.00: Using Bar Models in Problem Solving

Pris per deltagare exkl moms: 1 850 SEK 

20% grupprabatt erhålls vid anmälan av 5 deltagare eller fler.

Deltagaruppgifter:

Faktureringsuppgifter

ALLMÄNNA VILLKOR

Anmälan och bekräftelse
Anmälan görs via anmälningsformuläret på Admera Educations hemsida. Anmälan gäller individuellt och är bindande. Bekräftelse skickas direkt via email när anmälan har skickats. Om deltagaren inte får en bekräftelse så kontakta Admera Education.
Online Workshop
Workshopen görs online via Zoom. Deltagaren ansvarar för att ha tillgång till de digitala verktyg som behövs för att kunna delta i workshopen. Instruktioner för att kunna logga-in skickas ut via email före workshopens början. Admera Education ansvarar ej för eventuella tekniska störningar på grund av dålig uppkoppling eller dylikt.
Priser och betalning
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Betalning sker via faktura.
Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta kursplatsen till annan person.
Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare eller om kursledaren är sjuk.
Vid inställd kurs äger anmälda personer rätt att boka om till annat kurstillfälle eller få återbetalning av kursavgiften.
Kursdokumentation 
Deltagaren erhåller dokumentation digitalt i samband med kursen.
Registrering av personuppgifter
Admera Education ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot myndigheter och deltagare. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildningen, följa upp och skicka kursdokumentation samt för marknadsföringsändamål. Admera Education säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@admeraeducation.se