FULLBOKAD – Anmälan stängd

ANMÄLAN –  DR YEAP i Malmö, Sept 9 2022

Jag anmäler mig till följande kurs:

SINGAPORE MATHEMATICS WITH DR YEAP BAN HAR

  • Teaching Mathematics with a Problem Solving Approach
  • Effective Lesson Planning for High Quality Learning

Datum & tid: September 9, 2022, kl. 9.00 – 16.00

Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö

Pris per deltagare: 3 350 kr exkl. moms. Vid bokningar för minst 3 personer från samma skola ges 15% grupprabatt.

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, dokumentation och kursintyg.

Deltagarinformation:

Faktureringsuppgifter

ALLMÄNNA VILLKOR

Anmälan och bekräftelse
Anmälan görs via anmälningsformuläret på Admera Educations hemsida. Anmälan gäller individuellt och är bindande. Bekräftelse skickas direkt via email när anmälan har skickats. Om deltagaren inte får en bekräftelse så kontakta Admera Education.
Priser och betalning
Alla priser som anges på webbplatsen är exklusive moms.
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe är inkluderat i priset. Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare.
Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta kursplatsen till annan person.
Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare, om kursledaren är sjuk eller om annat hinder uppstår utanför vår kontroll (force majeur). Vid inställd kurs äger anmälda personer rätt att boka om till annat kurstillfälle eller få återbetalning av kursavgiften.
Kursdokumentation och kursintyg
Deltagaren erhåller dokumentation och kursintyg i samband med kursen.
Registrering av personuppgifter
Admera Education ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot myndigheter och deltagare. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildningen, följa upp och skicka kursdokumentation samt för marknadsföringsändamål. Admera Education säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@admeraeducation.se