Online Teacher Training with Dr Yeap Ban Har

Nov 3 , Nov 26 and Dec 3 2020

- Dr Yeap är en fantastisk fortbildare - har fått nya verktyg för att arbeta med förståelse i matematik.

- Extremely inspiring days – takes math education to another level!