Mastery training med Dr Yeap i Stockholm 16 - 19 september 2019

- Dr Yeap är en fantastisk fortbildare - har fått nya verktyg för att arbeta med förståelse i matematik.

- Extremely inspiring days – takes math education to another level!