• Alla kan utvecklas i matte

  Singaporemodellen ger eleverna en stabil grund och bygger förståelse med konkreta och visuella verktyg

 • Dr Yeap till Sverige 21-22 september 2017

  Möjlighet att lära dig mer om Singapore Math av världsledande expert.

 • Vill du lära mer?

  Nya kurstillfällen i Stockholm, Göteborg och Malmö – läs mer här

 • Nytt läromedel

  Baserat på Singaporemodellen
  I samarbete med Natur & Kultur

 • Världsrekord med Singapore Math!

  I november 2015 fick 4000 elever upptäcka Singaporematte då vi höll i världens största mattelektion

 • Singaporemodellen

  Internationellt välbeprövad och forskningsbaserad – prisad av lärare och elever runt om i världen

Singapore Math är en internationellt framgångsrik modell för undervisning av matematik i grundskolan. Hundratals lärare i Sverige har redan börjat använda modellen i sin undervisning. Bli en av dem!

Vad är Singapore Math?

Singapore Math är en internationellt framgångsrik metod för undervisning i matematik som baseras på Singapores kursplan. Metoden har en tydlig koppling till forskning om hur man på bästa sätt undervisar i matematik och jobbar med problemlösning. Idag finns Singapore Math på skolor över hela välden bl a i USA, Kanada och Storbritannien.

Läs mer…

Singma matematik – Nytt forskningsbaserat läromedel – nu i Sverige!

Vi är glada över att vårt läromedel baserat på Singaporemodellen nu finns färdigt för åk 1 och börjar användas på skolor runt om i Sverige.  Läromedlet bygger på ett kvalitetsgranskat och godkänt läromedel från Singapore där vi står för den svenska bearbetningen i samarbete med Natur & Kultur. Dr Yeap Ban Har är en av huvudförfattarna.  Han är en mycket uppskattad forskare och föreläsare om Singapore Math med uppdrag runt hela världen och har bl a varit delaktig i framtagandet av den senaste kursplanen i matematik i Singapore.

Läs mer…

Vill du lära mer? Missa inte våra utbildningar i Singapore Math

Vi erbjuder öppna kurser, inspirationsföreläsningar och uppdragsutbildningar på plats på skolor och i kommuner.

Målgruppen är lärare, specialpedagoger och matematikutvecklare i grundskolan, FK till åk 6. Våra kurser är mycket uppskattade och samtliga deltagare uttrycker att de har stor praktisk nytta av utbildningen i sin undervisning. Vi har både grund- och fortsättningskurser och kan skräddarsy upplägg utifrån era behov.

Läs mer…

Vilka är vi?

Vi på Admera har lång erfarenhet av skolutveckling, undervisning och fortbildning av lärare inom svensk grundskola. Sedan 2014 arbetar vi med att sprida Singaporemodellen till lärare i Sverige och har sedan starten utbildat flera hundra lärare.  Vi har ett långsiktigt samarbete med ledande experter ifrån Singapore och har själva gått flera internationella utbildningar i Singapore Math.  Vi brinner för att få fler att upptäcka fördelarna med Singaporematte!

Läs mer…

Fem skäl att använda Singapore Math:

1. Med stabil grund och tidiga insatser når man längre

I Singapore Math läggs mycket tid på att skapa förståelse för matematikens grunder på ett strukturerat sätt. Rätt insatser tidigt ger långsiktigt positiva resultat och bygger självförtroende.

2. Problemlösning i fokus – gör matematiken mer relevant och intressant

Betoning på problemlösning och förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen, gör att matematiken känns mer meningsfull och spännande.

3. Smarta verktyg för lärande – CPA approach och bar-modeling

Tonvikt vid konkret material och bilder/visuella representationer som kopplas till det abstrakta, sk CPA approach – Conrecte, Pictorial, Abstract. Smarta modeller ger eleven verktyg för problemlösning och lärande.

4. Teaching to Mastery – Genomtänkt undervisning där läraren har en central roll.

Undervisningen är uppbyggd kring en tydlig systematik som baseras på internationell forskning kring hur elever bäst lär sig behärska matematiken. Läraren ges mycket stöd i form av löpande utbildning och genomarbetade metoder.

5. Elevernas självförtroende ökar och de blir bättre på matte

Elever som förstår – tycker det är roligt, lär sig mer och presterar bättre. Elever från Singapore ligger i topp i internationella tester som PISA och TIMSS. Många länder och skolor runt om i världen har insett fördelarna. Singapore Math är en av världens mest framgångsrika metoder.

Lgr 11 + Singaporemodellen = sant

Singaporemodellen täcker in alla delar i det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns i den svenska läroplanen Lgr 11. Singaporematte är ett utmärkt sätt att arbeta med förmågorna i matematik.

Hur ser resultaten ut?

Elever från Singapore ligger i topp i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. I PISA-underökningen kom Singapore på andra plats inom matematik år 2009 och 2012. Det har även gjorts ett antal studier på effekterna av implementeringen av Singapore Math i andra länder som visar på snabba och tydliga resultatförbättringar.

Läs mer…

Hur går det till? Följer metoden svensk läroplan? Vill du veta mer?

Läraren är otroligt viktig!

Hur läraren undervisar i matematik gör skillnad för resultaten. Singapore Math ger läraren ett genomarbetat stöd och smarta visuella verktyg för att bedriva en framgångsrik undervisning. Man betonar bildens betydelse för inlärning och ett aktivt problemlösande förhållningssätt.

Läs mer…

Hur mycket utbildning krävs?

Vi rekommenderar 2-3 dagars utbildning för lärare som ska komma igång med Singaporemodellen. Man kan med fördel dela upp dessa dagar i flera tillfällen. Bästa upplägget för just din skola tar vi fram utifrån era behov.

Läs mer…

Vi introducerar Singapore Math på er skola

Tillsammans arbetar vi fram en plan för att på bästa sätt introducera Singapore Math på er skola. Vi tillhandahåller läromedel och utbildning för lärare, skolledning samt föräldrar.

Läs mer…

Har du frågor om Singaporemodellen och våra ubildningar?