Singapore Math är en internationellt framgångsrik metod för undervisning av matematik i grundskolan. Nu introducerar vi den i Sverige.

Vad är Singapore Math?

Singapore Math är en internationellt framgångsrik metod för undervisning i matematik som baseras på Singapores kursplan. Metoden har en tydlig koppling till forskning om hur man på bästa sätt undervisar i matematik och jobbar med problemlösning. Idag finns Singapore Math på skolor över hela välden bl a i USA, Kanada och Storbritannien.

Läs mer…

Dr Yeap Ban Har – ledande expert på Singapore Math kommer till Sverige!

Vad är hemligheten med matematiken i Singapore? Den 15 & 16 juni finns en unik möjlighet att inspireras av Dr Yeap Ban Har när han kommer till Stockholm.

Dr Yeap Ban Har är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare i Singapore Math med uppdrag runt hela världen. Vi ordnar två inspirationsföreläsningar tillsammans med Natur och Kultur. Missa inte denna chans!

Läs mer…

Vill du lära mer? Missa inte våra utbildningar i Singapore Math

Vi erbjuder öppna kurser, inspirationsföreläsningar och uppdragsutbildningar på plats på skolor och i kommuner.

Målgruppen är lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskolan, förskoleklass till åk 6. Våra kurser är mycket uppskattade och samtliga deltagare uttrycker att de har stor praktisk nytta av utbildningen i sin undervisning. Vi har både grund- och fortsättningskurser och kan skräddarsy upplägg utifrån era behov.

Läs mer…

Vår bakgrund

Vi på Admera har lång erfarenhet av skolutveckling, undervisning och fortbildning av lärare inom svensk grundskola. Vi har etablerat samarbete med flertalet internationella experter inom Singapore Math och har själva genomgått utbildning i Singaporemetoden. Vi brinner för att få fler att upptäcka fördelarna med Singaporematte.

Läs mer…

Fem skäl att använda Singapore Math:

1. Med stabil grund och tidiga insatser når man längre

I Singapore Math läggs mycket tid på att skapa förståelse för matematikens grunder på ett strukturerat sätt. Rätt insatser tidigt ger långsiktigt positiva resultat och bygger självförtroende.

2. Problemlösning i fokus – gör matematiken mer relevant och intressant

Betoning på problemlösning och förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen, gör att matematiken känns mer meningsfull och spännande.

3. Smarta verktyg för lärande – CPA approach och bar-modeling

Tonvikt vid konkret material och bilder/visuella representationer som kopplas till det abstrakta, sk CPA approach – Conrecte, Pictorial, Abstract. Smarta modeller ger eleven verktyg för problemlösning och lärande.

4. Teaching to Mastery – Genomtänkt undervisning där läraren har en central roll.

Undervisningen är uppbyggd kring en tydlig systematik som baseras på internationell forskning kring hur elever bäst lär sig behärska matematiken. Läraren ges mycket stöd i form av löpande utbildning och genomarbetade metoder.

5. Elevernas självförtroende ökar och de blir bättre på matte

Elever som förstår – tycker det är roligt, lär sig mer och presterar bättre. Elever från Singapore ligger i topp i internationella tester som PISA och TIMSS. Många länder och skolor runt om i världen har insett fördelarna. Singapore Math är en av världens mest framgångsrika metoder.

Lgr 11 + Singaporemetoden = sant

Singaporemetoden täcker in alla delar i det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns i den svenska läroplanen Lgr 11. Singaporematte är ett utmärkt sätt att arbeta med förmågorna i matematik.

Hur ser resultaten ut?

Elever från Singapore ligger i topp i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. I PISA-underökningen kom Singapore på andra plats inom matematik år 2009 och 2012. Det har även gjorts ett antal studier på effekterna av implementeringen av Singapore Math i andra länder som visar på snabba och tydliga resultatförbättringar.

Läs mer…

Hur går det till? Följer metoden svensk läroplan? Vill du veta mer?

Läraren är otroligt viktig!

Hur läraren undervisar i matematik gör skillnad för resultaten. Singapore Math ger läraren ett genomarbetat stöd och smarta visuella verktyg för att bedriva en framgångsrik undervisning. Man betonar bildens betydelse för inlärning och ett aktivt problemlösande förhållningssätt.

Läs mer…

Hur mycket utbildning krävs?

Vi rekommenderar 2-3 dagars utbildning för lärare som ska komma igång med Singaporemetoden. Man kan med fördel dela upp dessa dagar i flera tillfällen. Bästa upplägget för just din skola tar vi fram utifrån era behov.

Läs mer…

Vi introducerar Singapore Math på er skola

Tillsammans arbetar vi fram en plan för att på bästa sätt introducera Singapore Math på er skola. Vi tillhandahåller läromedel och utbildning för lärare, skolledning samt föräldrar.

Läs mer…

Har du frågor om metoden och våra ubildningar?