Referenser

Lärare i ett 70-tal kommuner undervisar utifrån Singaporemodellen. Läs om deras erfarenheter.