Referenser

Lärare i ett 80-tal kommuner undervisar utifrån Singaporemodellen. Läs om deras erfarenheter.