• Undervisa med Singaporemodellen

  Lär mer om hur vi stärker elevers mattekunskaper

  Om våra kurser
 • PISA 2022 visar att Singapore ligger kvar som toppnation

  Undervisningens kvalitet är nyckeln

  Läs mer här
 • Alla kan utvecklas i matte

  Singaporemodellen hjälper alla elever att bemästra matematiken

 • Ny studieresa till London

  17 – 18 juni 2024

  Läs mer här
 • Singma matematik

  Läromedel för låg- och mellanstadiet

 • NYHET! Singma Förskoleklass

  Hur vi ger eleverna en bra start

  Läs mer här
 • Det är i klassrummet det händer

  Eleverna löser problem tillsammans varje lektion

En forskningsbaserad modell för undervisning i matematik. Hundratals skolor i Sverige arbetar redan utifrån Singaporemodellen.

Vad är Singaporemodellen?

Singaporemodellen bygger på vedertagen forskning om inlärning och matematikdidaktik. Problemlösning med hjälp av smarta visuella verktyg, en genomtänkt och strukturerad undervisning med betoning på samarbete, dialog och resonemang är utmärkande för modellen. Många lärare vittnar om att de ser stora förbättringar i elevers kunskaper och förmågor i matematik.

Läs mer här…

Vi utbildar i Singaporemodellen

Vi erbjuder kurser online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan också komma till din skola eller kommun och hålla skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Kurserna ger dig allt du behöver för att komma igång med Singaporemodellen i din undervisning.

Läs mer här…

Vi erbjuder helhetslösningar

Sedan 2014 arbetar vi med att sprida Singaporemodellen i Sverige och modellen används idag inom ett 80-tal kommuner. Vi kan hjälpa till med utbildning, handledning för lärare, modellering av lektioner, löpande rådgivning och läromedlet Singma matematik. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar behoven på din skola.

Läs mer här…

På gång inom Admera

Siffrorna säger allt. 51% i Singapore men endast 5% i Sverige.

Skillnaden är slående. Elever från Singapore ligger i topp i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. 51% av eleverna i Singapore klarar de mest avancerade uppgifterna i TIMSS. Motsvarande siffra i Sverige är är 5%. Nu lär vi ut Singaporemodellen i Sverige.

Läs mer om Singaporemodellen

Det finns många goda skäl att undervisa utifrån Singaporemodellen

1. Med stabil grund och tidiga insatser når man längre

I Singaporemodellen läggs mycket tid på att skapa förståelse för matematikens grunder på ett strukturerat sätt. Rätt insatser tidigt ger långsiktigt positiva resultat och bygger självförtroende.

2. Problemlösning i fokus – gör matematiken mer relevant och intressant

Betoning på problemlösning och förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen, gör att matematiken känns mer meningsfull och spännande.

3. Teaching to Mastery – Genomtänkt undervisning där läraren har en central roll.

Undervisningen är uppbyggd kring en tydlig systematik som baseras på internationell forskning kring hur elever bäst lär sig behärska matematiken. Läraren ges mycket stöd i form av löpande utbildning och genomarbetade metoder.

4. Smarta verktyg för lärande – CPA approach och bar-modeling

Tonvikt vid konkret material och bilder/visuella representationer som kopplas till det abstrakta, sk CPA approach – Conrecte, Pictorial, Abstract. Smarta modeller ger eleven verktyg för problemlösning och lärande.

5. Elevernas självförtroende ökar och de blir bättre på matte

Elever som förstår – tycker det är roligt, lär sig mer och presterar bättre. Elever från Singapore ligger i topp i internationella tester som PISA och TIMSS. Många länder och skolor har insett fördelarna. Singaporemodellen används på skolor över hela världen.

6. Lgr 22 + Singaporematte = sant

Singaporemodellen täcker in alla delar i det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns i Lgr 22 och kursplanen för matematik. Singaporematte är ett utmärkt sätt att arbeta med förmågorna i matematik.

Hur går det till? Följer metoden svensk läroplan? Vill du veta mer?

Läraren är otroligt viktig!

Hur läraren undervisar i matematik gör skillnad för resultaten. Singaporemodellen ger läraren ett genomarbetat stöd och smarta visuella verktyg för att bedriva en framgångsrik undervisning. Man betonar bildens betydelse för inlärning och ett aktivt problemlösande förhållningssätt.

Läs mer…

Hur mycket utbildning krävs?

Vi rekommenderar 2-3 dagars utbildning för lärare som ska komma igång med Singaporemodellen. Man kan med fördel dela upp dessa dagar i flera tillfällen. Bästa upplägget för just din skola tar vi fram utifrån era behov.

Läs mer…

Vi introducerar Singaporemodellen på er skola

Tillsammans arbetar vi fram en plan för att på bästa sätt introducera Singapore Math på er skola. Vi tillhandahåller läromedel och utbildning för lärare, skolledning samt föräldrar.

Läs mer…

Har du frågor om Singaporemodellen och våra ubildningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Ta del av det senaste inom Singapore Math.
När du registrar dig för nyhetsbrev samtycker du till att vi lagar dina uppgifter om namn och epostadress för framtida utskick.