En forskningsbaserad modell för undervisning i matematik. Hundratals lärare i Sverige arbetar redan utifrån Singaporemodellen. Bli en av dem!

Vad är Singapore Math?

Singapore Math bygger på vedertagen forskning om inlärning och matematikdidaktik.  Modellen baseras på Singapores sätt att undervisa i matematik. Problemlösning med hjälp av smarta visuella verktyg, en genomtänkt och strukturerad undervisning med betoning på samarbete, dialog och resonemang är utmärkande för modellen.

Läs mer här…

Vi lär Sverige Singaporemodellen

Vi har flera kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi håller också föreläsningar och uppdragsutbildningar på skolor och i kommuner.

Singaporemodellen fungerar utmärkt att använda i Sverige och många lärare vittnar om att de på kort tid ser stora förbättringar i elevers matematikkunskaper. Via våra utbildningar och föreläsningar har vi spridit Singaporemodellen till över 200 skolor inom ett 50-tal kommuner i Sverige.

Läs mer här…

Vi erbjuder

Vi erbjuder helhethetslösningar för skolor och kommuner som vill inöra Singaporemodellen. Vi kan hjälpa till med utbildning, handledning i klassrummen, undervisning för elever, löpande rådgivning och läromedel. Sedan 2014 arbetar vi med att sprida Singaporemodellen i Sverige genom att fortbilda lärare, föreläsa och utveckla läromedlet Singma matematik.

Läs mer här…

På gång inom Admera

Siffrorna säger allt. 54% i Singapore men endast 3% i Sverige.

Skillnaden är slående. Elever från Singapore ligger i topp i internationella undersökningar som PISA och TIMSS. 54% av eleverna i Singapore klarar de mest avancerade uppgifterna i TIMSS. Motsvarande siffra i Sverige är 3%. Nu lär vi ut Singaporemodellen i Sverige.

Läs mer om Singaporemodellen

Det finns många goda skäl att undervisa utifrån Singaporemodellen

1. Med stabil grund och tidiga insatser når man längre

I Singapore Math läggs mycket tid på att skapa förståelse för matematikens grunder på ett strukturerat sätt. Rätt insatser tidigt ger långsiktigt positiva resultat och bygger självförtroende.

2. Problemlösning i fokus – gör matematiken mer relevant och intressant

Betoning på problemlösning och förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen, gör att matematiken känns mer meningsfull och spännande.

3. Teaching to Mastery – Genomtänkt undervisning där läraren har en central roll.

Undervisningen är uppbyggd kring en tydlig systematik som baseras på internationell forskning kring hur elever bäst lär sig behärska matematiken. Läraren ges mycket stöd i form av löpande utbildning och genomarbetade metoder.

4. Smarta verktyg för lärande – CPA approach och bar-modeling

Tonvikt vid konkret material och bilder/visuella representationer som kopplas till det abstrakta, sk CPA approach – Conrecte, Pictorial, Abstract. Smarta modeller ger eleven verktyg för problemlösning och lärande.

5. Elevernas självförtroende ökar och de blir bättre på matte

Elever som förstår – tycker det är roligt, lär sig mer och presterar bättre. Elever från Singapore ligger i topp i internationella tester som PISA och TIMSS. Många länder och skolor runt om i världen har insett fördelarna. Singapore Math är en av världens mest framgångsrika metoder.

6. Lgr 11 + Singaporemodellen = sant

Singaporemodellen täcker in alla delar i det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns i den svenska läroplanen Lgr 11. Singaporematte är ett utmärkt sätt att arbeta med förmågorna i matematik.

Hur går det till? Följer metoden svensk läroplan? Vill du veta mer?

Läraren är otroligt viktig!

Hur läraren undervisar i matematik gör skillnad för resultaten. Singapore Math ger läraren ett genomarbetat stöd och smarta visuella verktyg för att bedriva en framgångsrik undervisning. Man betonar bildens betydelse för inlärning och ett aktivt problemlösande förhållningssätt.

Läs mer…

Hur mycket utbildning krävs?

Vi rekommenderar 2-3 dagars utbildning för lärare som ska komma igång med Singaporemodellen. Man kan med fördel dela upp dessa dagar i flera tillfällen. Bästa upplägget för just din skola tar vi fram utifrån era behov.

Läs mer…

Vi introducerar Singapore Math på er skola

Tillsammans arbetar vi fram en plan för att på bästa sätt introducera Singapore Math på er skola. Vi tillhandahåller läromedel och utbildning för lärare, skolledning samt föräldrar.

Läs mer…

Har du frågor om Singaporemodellen och våra ubildningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Ta del av det senaste inom Singapore Math.
När du registrar dig för nyhetsbrev samtycker du till att vi lagar dina uppgifter om namn och epostadress för framtida utskick.