Kurser i Singaporemodellen

Du kan gå kurs online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna är indelade i tre moduler som bygger på varandra. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

NY ONLINE-KURS I SINGAPOREMODELLEN

Stockholm

Modul 1: 24 jan 2022

Modul 2: 25 jan 2022

Modul 3: 11 oktober 2021

Göteborg

Modul 1: 12 okt 2021 

Modul 2: 13 okt 2021

Modul 3: 15 nov 2021 

Malmö

Modul 1: 22 mars 2022 

Modul 2: 23 mars 2022

Modul 3: 26 oktober 2021

Läs mer om modul 1, 2 och 3 här