Kurser i Singaporemodellen

Du kan gå kurs online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna är indelade i tre moduler som bygger på varandra. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

Onlinekurs

Modul 1

Gå kursen stegvis

när det passar dig

Stockholm

Modul 1: 29 aug. 2022

Modul 2: 30 aug 2022

Modul 3: 17 okt. 2022

Göteborg

Modul 1: 21 sept 2022 

Modul 2: 22 sept 2022

Modul 3: 22 nov. 2022 

Malmö

Modul 1: 6 sept. 2022 

Modul 2: 7 sept. 2022

Modul 3: 25 okt. 2022

Läs mer om modul 1, 2 och 3 här