Kurser i Singaporemodellen

Du kan gå kurs online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna är indelade i tre moduler som bygger på varandra. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

Onlinekurs

Modul 1

Gå kursen stegvis

när det passar dig

Stockholm

Modul 1: 24 jan 2022

Modul 2: 25 jan 2022

Modul 3: 28 mars 2022

Göteborg

Modul 1: 5 april 2022 

Modul 2: 6 april 2022

Modul 3: 22 nov 2022 

Malmö

Modul 1: 22 mars 2022 

Modul 2: 23 mars 2022

Modul 3: 25 oktober 2022

Läs mer om modul 1, 2 och 3 här