Kurser i Singaporemodellen

Du kan gå kurs online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna är indelade i tre moduler som bygger på varandra. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

NY ONLINE-KURS I SINGAPOREMODELLEN

Stockholm

Modul 1: 30 aug 2021

Modul 2: 31 aug 2021

Modul 3: 6 maj 2021

Göteborg

Modul 1: 25 maj 2021 

Modul 2: 26 maj 2021

Modul 3: 8 sept 2021 

Malmö

Modul 1: 17 maj 2021 

Modul 2: 18 maj 2021

Modul 3: 19 maj 2021

Läs mer om modul 1, 2 och 3 här