Kurser i Singaporemodellen

Du kan gå kurs online eller på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna är indelade i tre moduler som bygger på varandra. Vi kan även komma till din skola på skräddarsydda uppdrag.

Onlinekurs

Modul 1

Gå kursen stegvis

när det passar dig

Stockholm

Modul 1: 11 sep 2023

Modul 2: 12 sep 2023

Modul 3: 20 nov 2023

Göteborg

Modul 1: 20 sept 2023

Modul 2: 21 sept 2023

Modul 3: 6 feb 2024 

Malmö

Modul 1: 5 sep 2023 

Modul 2: 6 sep 2023

Modul 3: 24 april 2023

Läs mer om modul 1, 2 och 3 här