Fortbilda dig i Singaporemodellen – nya kursdatum

Gör som lärare på hundratals skolor runt om i Sverige och utbilda dig i Singaporemodellen. Genom våra utbildningar får du verktygen för att själv komma igång med modellen i din undervisning.

Våra kursmoduler är uppbyggda i tre steg:

Modul 1 ger dig grunderna i vad som utmärker Singapore Math, hur undervisningen går till, forskningen som ligger bakom, vilka resultat det leder till samt hur du arbetar med problemlösning med hjälp av blockmodellen.  Du får även praktiska råd och tips om hur du introducerar Singaporemodellen på din skola.

Modul 2 bygger vidare på modul 1 och fördjupar dina kunskaper om undervisningens fem nycklar, hur du ger eleverna extra stöd och utmaningar och bygger en stabil grund i de fyra räknesätten. Efter modul 1 & 2 har du fått en bra grund och praktiska verktyg för att börja undervisa utifrån Singaporemodellen.

Modul 3 är en fördjupningskurs för dig som har gått våra tidigare utbildningar och undervisat utifrån Singaporemodellen under en period. Du får möjlighet att bygga på dina kunskaper ytterligare, bl a inom områden som bråk och decimaltal och programmering. Du får även arbeta med lektionsplanering och dela erfarenheter med andra som redan undervisar utifrån Singaporemodellen.

Nu finns flera nya kursdatum:

Stockholm: 8 nov 2019 samt 27 jan 2020 (modul 1), 28 jan 2019 (modul 2), 13 nov 2019 (modul 3)

Göteborg: 17 mars 2020 (modul 1), 18 mars 2020 (modul 2), 27 april 2020 (modul 3)

Malmö: 31 mars 2020 (modul 1), 1 april 2020 (modul 2), 28 april 2020 (modul 3)

Läs mer om våra kurser här