Referenser

Lärare i ett 50-tal kommuner undervisar utifrån Singaporemodellen. Läs om deras erfarenheter.