Grattis Angelica Ioseinov – vinnare av Malmös pedagogpris!

Angelica prisas för sitt fantastiska arbete med att utveckla matematikundervisningen i Malmö utifrån Singaporemodellen.
Juryns motivering:
”Genom sitt härliga, positiva sätt och enträgna arbete med att sprida sina kunskaper både till elever och kollegor, har Angelica bidragit till att många av Malmöelevers inställning till matematik blivit mycket mer positiv. Angelica har med sitt stora kunnande och sitt brinnande engagemang inom matematiken arbetat med att sprida den vetenskapligt framtagna modellen Singaporematematik, både på sin egen arbetsplats och på andra skolor.
Angelica har en särskilt god förmåga att stötta och utmana inte bara elever, utan även de pedagoger hon möter i sin roll som handledare och utbildare. Hon finner sätt att nå fram och får dessa att vilja utveckla och förbättra sig.
Utöver speciallärarrollen har Angelica fortsatt att vara undervisande lärare i flera klasser på Munkhätteskolan. Eleverna i dessa klasser har under en lång tid haft hög måluppfyllelse. Angelica bygger relationer och får eleverna att längta till lektionerna. Hon är en fantastisk inspirationskälla och en stor drivkraft och kan få den största ”matematikmotståndaren” att älska matte!”