Lärorik och spännande utbildningvecka med Dr Yeap Ban Har

Dr Yeap var i Sverige för tredje gången och utbildade lärare under en hel vecka i september 2018.

Lärare från både Sverige och Norge fick bland annat ta del av grunderna och forskningen bakom Singapore Math och fördjupa sina kunskaper i problemlösning med hjälp av blockmodellen samt hur vi kan differentiera undervisningen så alla elever lär sig bemästra matematik. Under fredagen föreläste och fortbildade Dr Yeap lärare inom Nacka Kommun på Saltsjöbadens Samskola där deltagarna även fick observera när han även höll i en matematiklektion med elever i årskurs 9.

Dagarna fick genomgående mycket positiv respons från läraren som deltog.

Här är ett par kommentarer:
– Absolutely fantastic and something you have to experience to understand.
– l’ll bring a re-investment in Singapore Math to my teaching practice, particularly how to reach all levels of students with the same problem.
– A very well thought through course that is up to date, helps you gain strategies of how to differentiate effectively, how to work with low floor high ceiling tasks and how to create efficient group work.
– A must if you want your students to learn well and understand how to be true problem solvers!
– I loved every minute of these days!