Modul 4 – Ny kurs med boost för din undervisning

Nu kommer ny kurs som riktar sig till dig som redan undervisar utifrån Singaporemodellen. Dagen är tänkt som en påfyllnad och boost för dig som vill bygga vidare och förfina din undervisning ytterligare. Vi fördjupar vi oss i hur vi skapar en lärandekultur där alla elevers tankar och idéer blir synliggjorda. Vi prövar flera lektioner tillsammans, resonerar om vanliga frågor samt lär utifrån konkreta exempel, case studier, från filmade matematiklektioner med elever. Ta tillfället att fylla på dina kunskaper ytterligare, träna praktiskt och utbyta erfarenheter med andra lärare som använder modellen i undervisningen.

Kursen kommer att hållas i Stockholm 11 mars och i Malmö 10 april 2024.

Vi kan också komma till din skola och hålla motsvarande kurs på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.

INNEHÅLL MODUL 4


Modellera, analysera och utveckla undervisningen
– Vad kan vi lära av olika lektionsstarter?
– Hur skapar vi en klassrumskultur för ett fördjupat lärande?
– Vilka utmaningar finns och hur hanterar vi dem?
Vi modellerar lektionsstarter inom olika matematiska områden, tränar och lär tillsammans utifrån vanliga frågor och utmaningar. Vi reflekterar kring det egna förhållningssättet och hur vi får till en klassrumskultur som genomsyras av tänkande och resonemang, öppenhet och kreativitet, där frågor och idéer bollas mellan lärare och elev.

Hjärnan och lärande
– Vad säger forskning om hjärnan och lärande?
– Hur använder vi den kunskapen i Singaporemodellen?
– Hur gör vi misstag till positiva lärtillfällen?
Vi tar utgångspunkt i forskning om hjärna och lärande och resonerar om kopplingen till Singaporemodellen. Vi återknyter till lärarens roll och förhållningssätt och uppmärksammar hur kan arbeta med elevers fel och misstag som tillfällen till fördjupat lärande.

Case studies och lektionsobservationer
– Vad kan vi lära genom att observera lektioner med elever?
– Vilka rutiner och verktyg kan vi använda för att stärka det kollegiala lärandet?
– Hur driver vi arbetet med Singaporemodellen vidare på skolan?

SYFTE OCH MÅLGRUPP


Efter kursen har du fått verktyg för att förfina din undervisning ytterligare och skapa en lärandekultur på skolan. Du har fått mer praktisk undervisningsträning, tips och inspiration genom att pröva, samtala och resonera om flera lektioner. Dessutom har du fått diskutera utmaningar, reflektera över din och andras undervisning och lära utifrån praktiska case studies.

Kursen vänder sig till lärare och specialpedagoger och matematikutvecklare i årskurs FK-6 som har erfarenhet av undervisning med Singaporemodellen. Deltagarna ska ha gått vår grundkurser modul 1 och 2 och gärna även vår fördjupningsmodul 3. Det här en fördjupningsdag som ger mycket utrymme för praktiska övningar och kollegialt lärande.

Läs mer och boka här:
https://www.admeraeducation.se/kurser/