Ses vi på SETT-mässan 26 april?

Vi kommer att vara på SETT-mässan i Stockholm den 26 april.

Varmt välkommen till vår föreläsning ”Utveckla undervisningen med Singaporemodellen – så här går det till!” kl 11.15 – 12.00 i sal M2

www.settdagarna.se/sv/activity/utveckla-matteundervisningen-med-singaporemodellen-sa-har-gar-det-till/