Singapore i topp i TIMSS 2019

Singapore överlägset!

Detta är en av alla rubriker i media idag när TIMSS 2019 presenterades. Återigen så ligger Singapore i topp i resultat när det gäller kunskapsnivån i matematik, medan vi i Sverige ligger under genomsnittet i EU/OECD-länderna.
51 % av eleverna i åk 8 i Singapore klarar den mest avancerade nivån i TIMSS medan motsvarande siffra är 5 % i Sverige.
Generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson, säger att bäst effekt för att höja resultaten i svensk skola är att ”förändra och förbättra kvalitén i undervisningen”. Det var precis så de gjorde i Singapore under 90-talet, när de långsiktigt började satsa på forskningsbaserad matematikundervisning. Det är det vi ser resultatet av idag.
Media har hört av sig till oss idag och är nyfikna på Singaporemodellen och hur den används i svenska skolor. Vi är glada och stolta att kunna svara att Singaporemodellen höjer kvalitén i undervisnnngen och förbättrar elevernas resultat.
Bästa sättet att komma igång är att börja med utbildning för att förstå vad modellen går ut på, vilken forskning som ligger bakom och hur vi praktisk gör i klassrummet varje dag. Läs mer om vår kurser här.