Världens bästa undervisning – för full måluppfyllelse!

Mycket inspirerande dagar och spännande möten på konferensen ”Väldens bästa undervisning” den 21-24 mars 2017, arrangerad av pedagogika.nu.

Ledande skolexperter och forskare från bland annat Singapore berättade om deras undervisning och utbildningssystem. Vi inspirerades av Professor Sing Kong Lee, tidigare chef för National Institute of Education i Singapore, och en av arkitekterna bakom Singapores utbildningssystem. Han talade om vikten av lyhördhet, att proaktivt och kontinuerligt anpassa utbildningssystemet utifrån de förändringar som sker i vår omvärld, och betonade betydelsen av tydliga utbildningsmål.

Vi föreläste även om Singaporemodellen i Sverige och berättade om hur vi kan lära av de bästa och omsätta vetenskap och beprövad erfarenhet från Singapore till praktisk handling i svenska klassrum.