Studieresa London 17 - 18 juni 2024

Jag bokar följande, markera med kryss:

Programmet hålls på Three Bridges Primary School (i närheten av Heathrow Airport) och startar kl 9.00 måndag 17 juni och avslutas kl 15.30 tisdag 18 juni. Begränsat antal platser.

Pris: 6 300 kr exkl. moms per deltagare. 

I priset ingår:

  • Skolbesök i två dagar på Three Bridges Primary School
  • Flera lektionsobservationer/ lesson studies
  • Erfarenhetsutbyte och workshops med rektor och lärare på skolan
  • Lunch, kaffe/te under skolbesöken
  • En gemensam middag

Observera att varje deltagare bokar hotel och flygresa själv. Kostnader för hotell, flygresa och lokala transporter ingår ej. Vi rekommenderar att hotell bokas i närheten av Paddington Station där vi samlas för gemensam färd till skolan som ligger i närheten av Heathrow Airport.

Faktureringsuppgifter

Hur vill du bli fakturerad?

Vi ber dig kontrollera att du direkt efter anmälan får en bekräftelse via e-post, om inte kontakta oss på info@admeraeducation.se.

Allmänna villkor

Anmälan och bekräftelse
Anmälan är bindande och görs via e-post eller via vår hemsida. Vi skickar bekräftelse direkt via e-post till bokningsansvarig.

Priser och betalning 
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe är inkluderat i priset. Faktura skickas till angiven fakturamottagare. Betalningsvillkor 30 dagar.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta platsen till annan person.

Inställd resa
Vi förbehåller oss rätten att ställa in studieresan på grund av otillräckligt antal bokningar eller på grund av oförutsägbara händelser som ligger utanför vår kontroll (force majeure). Vid inställd resa äger anmälda personer rätt att boka om till annat tillfälle eller få återbetalning av inbetalt belopp exklusive en administrationsavgift på 500 kr ex moms.

Dokumentation och intyg
Varje deltagare erhåller dokumentation och ett intyg efter slutförd studieresa.

Registrering av personuppgifter
Admera Education ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot deltagarna. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildningen, följa upp och skicka kursdokumentation samt för marknadsföringsändamål. Admera Education säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka epost till info@admeraeducation.se