Teacher Training - Singapore Math with Dr Yeap 

For teachers in year 1-5, March 8 2023

Jag bokar följande kursdag, markera med kryss:

Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, 131 71 Nacka

Pris: 3 550 kr ex moms per deltagare och kursdag.

Grupprabatt: 10% rabatt erhålls vid anmälan av minst 5 personer till samma kurstillfälle.

Faktureringsuppgifter

Hur vill du bli fakturerad?

Vi ber dig kontrollera att du direkt efter anmälan får en bekräftelse via e-post, om inte kontakta oss på info@admeraeducation.se.

Allmänna villkor

Anmälan och bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via e-post eller via vår hemsida. Vi skickar bekräftelse direkt via e-post till bokningsansvarig och cirka två veckor före kursstart skickar vi närmare information om kursen till alla deltagare.

Priser och betalning 
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe är inkluderat i priset. Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Betalningsvillkor 30 dagar.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta kursplatsen till annan person.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs på grund av otillräckligt antal bokningar eller på grund av oförutsägbara händelser som ligger utanför vår kontroll (force majeure). Vid inställd kurs äger anmälda personer rätt att boka om till annat kurstillfälle eller få återbetalning av kursavgiften.

Kursdokumentation och kursintyg
Varje deltagare erhåller kursdokumentation och ett kursintyg efter slutförd kurs.

Registrering av personuppgifter
Admera Education ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot deltagarna. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, fakturera, informera om utbildningen, följa upp och skicka kursdokumentation samt för marknadsföringsändamål. Admera Education säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka epost till info@admeraeducation.se