Online-kurs

Singaporemodellen – Hur undervisning blir lärande

Fyll i formuläret nedan för att köpa online-kursen.

Pris: 2 495 kr ex moms per deltagare (två månaders kurslicens). 20% grupprabatt erhålls vid anmälan av minst 5 deltagare.

Deltagaruppgifter:

Faktureringsuppgifter

Vi ber dig kontrollera att du direkt efter anmälan får en bekräftelse via email, om inte kontakta oss på info@admeraacademy.se

ALLMÄNNA VILLKOR

Anmälan och åtkomst
Kursanmälan är bindande och görs digitalt. Deltagaren bekräftar köp genom skicka ifyllt formulär för köp av kurs. Deltagaren ansvarar för att samtliga uppgifter i formuläret är korrekta. När anmälan har mottagits av Admera Education skickas en länk där deltagaren registrerar sig som användare. Kursdeltagaren har tillgång till kursen under två månader från köptillfället. Det är inte tillåtet att kopiera eller dela innehållet med personer som ej köpt en egen kurslicens.

Priser och betalning
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare när Admera Education mottagit kursanmälan. Betalning sker mot faktura som ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Kursdokumentation och kursintyg
Kursen innehåller nedladdningsbara filer med kursdokumentation. Materialet är kursdeltagarens personliga och får inte delas med utomstående. Efter avslutad kurs skickar deltagaren en kursutvärdering och erhåller därefter ett kursintyg via e-post.

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter för denna kurs hanteras av Admera Education AB och Creat Course AB som ansvarar för den tekniska plattformen. Båda företagen ansvarar för att samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Registrering av personuppgifter görs för att fullgöra åtaganden gentemot deltagarna och för att följa rådande lagar. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera deltagarens anmälan, fakturera, följa upp, skicka kursintyg samt informera om kursen och andra aktiviteter. Admera Education och Great Course säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort personuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@admeraeducation.se