Kursanmälan - Onlinekurs Singaporemodellen 

Jag bokar följande kurs, markera med kryss:

Pris: 2 495 kr ex moms per deltagare. Tre månaders kurslicens.

Grupprabatt: 20% rabatt erhålls vid anmälan av minst 5 deltagare från samma skola.

Faktureringsuppgifter

Hur vill du bli fakturerad?

Vi ber dig kontrollera att du direkt efter anmälan får en bekräftelse via e-post, om inte kontakta oss på info@admeraeducation.se.

Allmänna villkor

Anmälan och bekräftelse
Kursanmälan är bindande och görs via e-post eller via vår hemsida. Vi skickar bekräftelse direkt via e-post till bokningsansvarig. När anmälan har mottagits av Admera Education skickas en länk där deltagaren registrerar sig som användare. Kursdeltagaren har tillgång till kursen under två månader från köptillfället, om inte annat angivits. Det är inte tillåtet att kopiera eller dela innehållet med personer som ej köpt en egen kurslicens.

Priser och betalning 
Alla priser som anges på webbplatsen är exkl. moms om ej annat angivits.
Kursavgiften faktureras till angiven fakturamottagare. Betalning sker mot faktura som ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Kursdokumentation och kursintyg
Kursen innehåller nedladdningsbara filer med kursdokumentation. Materialet är kursdeltagarens personliga och får inte delas med utomstående. Efter avslutad kurs skickar deltagaren en kursutvärdering och erhåller därefter ett kursintyg via e-post.

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter för denna kurs hanteras av Admera Education AB och Great Course AB som ansvarar för den tekniska plattformen. Båda företagen ansvarar för att samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Registrering av personuppgifter görs för att fullgöra åtaganden gentemot deltagarna och för att följa rådande lagar. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera deltagarens anmälan, fakturera, följa upp, skicka kursintyg samt informera om kursen och andra aktiviteter. Admera Education och Great Course säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort personuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@admeraeducation.se