Inspireras av hur Malmö stad arbetar med Singaporemodellen

Många skolor inom Malmö stad har länge undervisat utifrån Singaporemodellen. Det gäller bland annat flera skolor inom Rosengård. Spana in filmen som Malmö stad gjort för att sprida information om deras arbete. Du får möta lärare, elever, rektorer och ta del av deras erfarenheter och tankar om Singaporemodellen.
Försteläraren Anna och specialläraren Angelica, som är med i filmen, är drivande i arbetet med Singaporemodellen inom Malmö stad. Vi på Admera Education har haft glädjen att samarbeta med dem i över 5 års tid. Via utbildningar, studieresor och läromedlet Singma matematik har vi kunnat stödja dem och övriga pedagoger på skolorna i implementeringen av Singaporemodellen. Det är fantastiskt roligt att följa deras fina arbete!