Lär dig mer om Singaporemodellen – flera nya kurstillfällen

Höstterminen är i full gång och då kan det vara läge att fylla på med nya insikter och inspireras tillsammans med andra som undervisar utifrån Singaporemodellen. Vill du lära mer om hur vi undervisar med ett problemlösande förhållningssätt och hur vi praktiskt kan väcka elevers nyfikenhet, och ge dem verktyg att lära på djupet och få sköna aha-upplevelser? Då kan vi tipsa om våra kurser.

Gå modul 1 online för att få en bra grund i Singaporemodellen och praktiskt verktyg för hur du kommer igång.

Här läser du mer om vår onlinekurs.

Gå modul 3 i Stockholm eller Malmö i höst för att bygga på kunskaperna efter modul 2 och lära dig om hur vi undervisar inom områden som bråk och decimaltal och mycket mer.

Här läser du mer om alla våra kursmoduler.

Till våren finns också flera chanser till fortbildning i Stockholm och Göteborg.

Passa på att säkra din plats nu!