Lärarna lyriska efter studieresan till Singapore

”Fantastisk resa, otroligt inspirerande och lärorik”. ”Ett uppvaknande – inte enbart kring matematiken utan hela skolans struktur.” ”Jag är så full av tankar, reflektioner och idéer att jag snart spricker”. ”Magiskt, inspirerande, reflekterande – allting var klockrent in i minsta detalj!”

Det känns fantastiskt att få så fin respons från lärarna som var med på vår studieresa till Singapore den 2 – 7 april i år. Det var fyra fullspäckade dagar med program från tidig morgon till kväll. Vi besökte två primary schools och en secondary school och vi fick möta skolledningen,  observera undervisningen i flera klasser, följa lärarnas arbete med lesson studies och delta i seminarier och workshops som leddes av Dr Yeap Ban Har. En spännande och lärorik kombination av fortbildning, egna observationer och kollegialt utbyte med lärarna från Singapore.

Den sista dagen hade vi ett skräddarsytt utbildningsprogram på lärarhögskolan i Singapore, National Institute of Education (NIE), rankad som en av världens bästa lärarhögskolor. Professor Lee Ngan Hoe berättade mer om hur Singapores läroplan och kursplan i matematik är uppbyggd där inte bara innehållet utan även elevernas ”learning experiences” är i fokus. Vi slås av hur genomtänkt, välstrukturerad och forskningsförankrad hela utbildningssystemet är. Med utgångspunkt i 21st Century Competencies utbildar de framtidens lärare där områden som kritiskt tänkande, problemlösning, metakognition och sociala förmågor är i fokus.

Stort tack till alla lärare och skolledare på Hjorthagens skola, Saltsjöbadens Samskola, Grimstaskolan, Iggesunds skola, Östra skolan, Wasaskolan, Lyrfågelskolan, Munkhätteskolan och Fredsborgskolan för fantastiska dagar tillsammans. Nu ser vi till att föra ut all vår nyvunna kunskap i klassrummen i Sverige!