Singma matematik – Nytt forskningsbaserat läromedel!

Vi är glada över att vårt läromedel Singma matematik baserat på Singaporemodellen nu finns färdigt för åk 1 och åk 2. Läromedlet bygger på ett kvalitetsgranskat och godkänt läromedel från Singapore där vi står för den svenska bearbetningen i samarbete med Natur & Kultur. Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom Singapore Math är en av huvudförfattarna.  Flera skolor runt om i Sverige redan upptäckt fördelarna med Singaporemodellen och använder Singma matematik som stöd i sin undervisning.

Läs mer…