Spännande dagar på Vetenskaplig konferens i Strömstad

Alla ska lyckas i skolan! Så lyder visionen i Strömstad kommun och det kan vi på Admera skriva under på.

Vi fick äran att vara huvudtalare på Strömstads vetenskapliga konferens den 10 & 11 augusti, arrangerad av Strömstads Kommun tillsammans med Professor Tomas Kroksmark. Alla pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium deltog. Det är roligt och inspirerande att höra att Singaporemodellen ses som en del i kommunens arbete för att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi imponeras av det skolnära forskningsarbete som förstelärarna inom skolan i Strömstad bedriver och ser fram emot fortsatt samarbete!