Stort intresse för Singaporemodellen vid Matematikbiennalen i Växjö.

Matematikbiennalen 16-17 januari 2020 samlade mer än 2000 lärare och forskare, och lockade även vår utbildningsminister.

Vi föreläste om Singaporemodellen och är glada över det fina gensvar vi fick vid vår föreläsning. Vi har också med spänning lyssnat till andra föreläsningar och kan konstatera att många forskare framhåller vikten av ett utforskande arbetssätt där problemlösning och resonemang får stort utrymme.

Singaporemodellen som undervisningsmodell var även ett tema i flera andra föreläsningar vid årets biennal. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare. När vi presenterade Singapore Math på Matematikbielnnalen i Karlstad i januari 2016 var det ytterst få som kände till detta och det glädjer oss att det här sättet att undervisa nu väcker stort intresse och att kunskapen om vad det innebär har fått stor spridning.