Lär dig Singaporematte online – direkt, konkret, praktiknära

Vår onlinekurs ger dig verktygen för att komma igång med Singaporemodellen i din egen undervisning.

Du får svar på de tre grundläggande frågorna Vad, Hur och Varför – Vad är Singaporemodellen, vilken forskning ligger bakom och framför allt, hur går själva undervisningen går till och varför gör vi på ett visst sätt?

Kursen är praktiknära och innehåller bland annat ett 30-tal filmer där vi föreläser, modellerar lektioner, löser problem med blockmodellen och mycket mer. Dessutom ingår handledning och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare. Du får tillgång till online-kursen under tre månader och kan göra den när det passar dig. Flera hundra lärare har redan gått kursen och de ger den högsta betyg (snitt 5,8 av 6). Här nedan kan du läsa vad de tycker.

Läs mer om onlinekursen och boka här.

Feeedback från kursdeltagare:

– Mycket inspirerande, intressant och givande. Fått en djupare insikt i Singaporemodellen på många olika plan. Så taggad att få sätta igång till hösten! (lärare åk 4-6)

– Jag tycker att upplägget är perfekt. Det har varit mycket enkelt att följa och förstå. Att få följa med in i klassrummet och följa undervisningen har gjort det hela ännu mer konkret och gjort att det fastnat ordentligt. Det har gett en förstärkt bild av hur det ska gå till. Trevligt att höra elevernas röster också. (lärare åk 4-6)

– Jag tar med mig ett resonerande och utforskande perspektiv som lägger grunden för min undervisning och mina framtida elevers kunskapsutveckling i matematik.  Är glad att starta min matteundervisning med Singma då det underlättar för mig som ny lärare. Dessutom stämmer det väl överens med den forskning jag tagit del av under min egen utbildning och hur jag vill bedriva min undervisning. (lärare åk 1)

– Bra strategier för lektionsupplägg, inspirerande, matematikglädje, ger lust att börja förändra sin undervisning direkt. (speciallärare åk 6-9)

– En kurs som varvar egen läsning med korta filmsnuttar, tydlig struktur, tid för egen reflektion och varje avsnitt avslutas med en quiz som en slags sammanfattning av vad avsnittet handlat om. Många bra konkrteta förslag på hur undervisningen går till! (Lärare F-3)

– Det jag framför allt tar med mig från utbildningen är lektionsstrukturen och fokus på förståelse. Man skulle kunna säga att jag tar med mig hela konceptet och kommer att köra det rakt av. Det här är precis som jag vill arbeta och då min intention framför allt är att eleverna ska förstå så blir det här en självklarhet. (Lärare åk 4-6

Läs mer om onlinekursen och boka här.