Så får Singapore barnen att topprestera i matte

En ny forskningsrapport från Näringslivets skolforum visar att Sverige kan lära mycket av ländernas kursplaner. ”Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vi behöver inte vara originella. Vi kan bara titta på vad andra länder har gjort, säger forskaren Johan Prytz från Uppsala Universitet.

I rapporten har man jämfört Sveriges kursplaner med motsvarande i Singapore, Estland och England. Där framhålls att Singapores kursplan, vars elever presterar långt bättre än andra länder i de internationella mätningarna, kan ge mycket värdefulla inspel till en reformerad svensk kursplan. I den mycket omfattande kursplanen för matematik finns utförliga och precisa beskrivningar baserade på ämnesspecifika uttryck och begrepp. Samtidigt kopplas de samman med elevernas förmågor; i just Singapores fall är det problemlösning som anses vara centralt.

Länk till forskningsrapport  En ny kursplan i matematik – hur den skulle kunna se ut och varför

Länk till Webbinarium Kan bättre kursplaner lyfta Sveriges svaga matte-resultat?

På Admera Education har vi arbetat med Singapores kursplan i matematik som utgångspunkt i nära 10 års tid och vi är glada att det nu uppmärksammas på allt fler håll. Vi ser att Singaporemodellen ger förbättrade resultat för elevers mattekunskaper i Sverige och vill gärna sprida det till ännu fler skolor.