Ny kurs – Singaporemodellen i förskoleklass

Nu finns en helt ny kurs för dig som undervisar i förskoleklass. Ta tillfället att fördjupa dig i vad matematikundervisning i förskoleklass innebär och hur du kan hjälpa dina elever att få en bra start på sin matematikresa!

Det är en heldagskurs som vi håller i Stocholm och Malmö. Vi fördjupar oss i det centrala innehållet utifrån vår kursplan för förskoleklass.Vad innebär det i praktiken? Hur ska vi undervisa på bästa sätt? På vilket sättoch Varför hjälper det elevers fortsatta matematikutveckling? Vi modellerar hur undervisningen går till och hur läraren får till en elevaktiv undervisning med mycket praktiskt utforskande, lek och aktiviteter.

Under kursen får du lära dig mer om:


Vad är Singaporemodellen?
–      Vad är utmärkande för modellen?
–      Forskning och inlärningsteorier som modellen bygger på.
–      Erfarenheter och resultat internationellt och från skolor i Sverige.
–      Singaporemodellens koppling till Lgr22 och förmågorna i matematik.
Matematik i förskoleklass
–      Vad innebär matematik i förskoleklass?
–      Hur tar vi tillvara på 6-åringars nyfikenhet och intresse för matematik?
–      Vad omfattar det centrala innehållet i matematik, hur ska det genomföras och varför?
–      Förskoleklassårets betydelse för elevernas start och utveckling i matematik.
Hur undervisar vi med Singaporemodellen i förskoleklass?
–      Hur undervisar vi genom praktiskt utforskande, lek och aktivitet?
–      Lärarens roll och förhållningssätt.
–      Lektionsstruktur och modellering av lektioner.
–      Hur kopplar Singaporemodellen till kartläggningsmaterialet?

Läs mer och boka här:
https://www.admeraeducation.se/kurser/