Singma FK – Nyhet för dig i förskoleklass!

Nu finns Singma även för förskoleklass. Efter ett års intensivt utvecklingsarbete kan vi äntligen bläddra i de rykande färska böckerna. Det är en riktigt härlig känsla efter så många månaders arbete. Det innebär även att Singma-serien är komplett från FK till åk 6.

Med Singma FK får eleverna möta matematiken på ett lustfyllt och aktivitetsbaserat sätt. De introduceras till Singaporemodellen och får uppleva att matematik är så mycket mer än eget räknade. I Singma FK är vi måna om att mötet med matematiken väcker nyfikenhet, bejakar kreativitet, skapar tilltro till den egna förmågan och lust att lära mer. Allt för att ge förskoleklasseleverna en bra start på deras fortsatta matematikresa.

Singma FK har en lärobok och en övningsbok. Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. Här finns också aktiviteter att göra i par eller i mindre grupper. Övningsboken är elevens egen bok. Här finns uppgifter för att träna och befästa på egen hand. I tillägg finns en lärarhandledning med konkreta råd och tips för varje lektion. Vill du veta mer så kika på materialet och vårt webbinarie om hur undervisningen går till.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/singma-matematik-forskoleklass/

https://www.nok.se/singmamaterialbank/inspelat-webbinarium/

Lycka till i undervisningen!

Pia Agardh & Josefine Rejler, författare